Các dịch vụ:
* Vay tiêu dùng tín chấp: 0909093825

Dịch vụ giám định

Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định

Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định khi có đủ các điều kiện sau:

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

Có giám định viên đủ tiêu chuẩn sau:

Có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám định;
Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ chuyên môn;
Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hoá, dịch vụ.

Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hoá, dịch vụ đó.

Như vậy, để kinh doanh dịch vụ giám định, thương nhân phải là doanh nghiệp được thành lập
Cho vay tín chấp quy định của pháp luật, có giám định viên đủ tiêu chuẩn, có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định. Đây đều là các điều kiện quan trọng và bắt buộc để thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định.

Quyền nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định

Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có các quyền sau đây:

Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu cần thiết để thực hiện dịch vụ giám định;
Nhận thù lao dịch vụ giám định và các chi phí hợp lý khác.
Việc yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu để thực hiện giám định là cần thiết. Vì khi được khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, việc tiến hành giám định sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn. Sau khi thực hiện dịch vụ giám định, thương nhân có quyền nhận thù lao mà trước đó hai bên đã thỏa thuận.
Bên cạnh các quyền của mình, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cần thực hiện các nghĩa vụ :
Chấp hành các tiêu chuẩn và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến dịch vụ giám định;
Giám định trung thực, khách quan, độc lập, kịp thời, đúng quy trình, phương pháp giám định;
Cấp chứng thư giám định;
Trả tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại khi kết quả giám định sai.
Quyền nghĩa vụ của khách hàng tham gia dịch vụ giám định

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng có thể do hai bên thỏa thuận. Trong trường hợp không có thỏa thuận khách

Cho vay tín chấp


Vay tín chấp là hình thức vay tiền không cần tài sản đảm bảo, nhằm hỗ trợ khách hàng tiêu dùng thông minh với các mục đích cá nhân như: Mua sắm trả góp, chi phí cưới hỏi, du lịch… với thời gian vay vốn linh hoạt. Vay tín chấp theo lương chuyển khoản là hình thức vay có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu bổ sung nguồn vốn cho khách hàng. Khách hàng có lương được thanh toán qua tài khoản của ngân hàng có thể hoàn thiện hồ sơ để có cơ hội được cấp vốn theo hình thức này. Sản phẩm vay tín chấp này sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho mọi kế hoạch của bạn.
có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Quyền của khách hàng:
Yêu cầu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thực hiện việc giám định theo nội dung đã thoả thuận;
Yêu cầu giám định lại nếu có lý do chính đáng để cho rằng thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định không thực hiện đúng các yêu cầu của mình hoặc thực hiện giám định thiếu khách quan, trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định;
 Yêu cầu trả tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại khi kết quả giám định sai;
Khách hàng là người đưa ra yêu cầu với bên giám định cho nên họ có quyền đưa ra các yêu cầu để đảm bảo
Khách hàng có các nghĩa vụ sau đây:
Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu cần thiết cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định khi có yêu cầu;
Trả thù lao dịch vụ giám định và các chi phí hợp lý khác
Theo quy định tại Điều 254 Luật Thương mại 2005 thì dịch vụ giám định được quy định cụ thể như sau:

Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

Giám định bao gồm một hoặc một số nội dung về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng hoá, xuất xứ hàng hoá, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

Chỉ các

Vay thế chấp


nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định mới được phép thực hiện dịch vụ giám định và cấp chứng thư giám định.
Các loại hình dịch vụ giám định.

Giám định có nhiều loại hình dịch vụ:
Giám định mọi loại hàng hóa về: quy cách, phẩm chất, tình trạng, số/khối lượng, chủng loại, bao bì, ký/mã hiệu, tổn thất, xuất xứ, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh.
Lấy mẫu, phân tích/ thử nghiệm mẫu về hóa, lý…
Giám định phương tiện vận chuyển, thiết bị chứa đựng, kho tàng…
Giám định phục vụ Hải quan, bảo hiểm, môi trường, quản lý thị trường, quản lý chất lượng hàng hóa, điều tra, trọng tài…
Giám sát hang khi giao nhận, vận chuyển, xếp dỡ, lắp ráp…
Kiểm tra các thiết bị đo lường, niêm phong hàng hóa, giám định hợp chuẩn…
Các dịch vụ liên quan: Khử trùng, thẩm định giá, tư vấn và nhiều loại hình dịch vụ liên quan khác.
Dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng từ thời gian, giá thành, hiệu quả, nhanh chóng. Với đội ngũ chuyên gia giỏi, kinh nghiệm lâu năm trong nghành tiêu chuẩn đo lường chất lượng nên Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về dịch vụ.


Công bố sản phẩm Công bố sản phẩm là bước đầu tiên để đưa sản phẩm, Quy định các tổ chức, cá nhân đang tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam phải tiến hành công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an

- Phone: +84-908-744-256